تبلیغات

رهیافت درمانی رفتاری – شناختی

۰

 

که در حل کردن مشکلات افراد و پیدا کردن رابطه مابین عقاید، تفکرات و احساسات .

و در نهایت الگوها و اقدامات رفتاری مفید می باشد. در طول CBT افراد یاد می گیرند .
رهیافت درمانی رفتاری – شناختی

که نحوه تفکرات و احساسات آنها، به صورت مستقیم بر واکنش آنها در موقعیت های خاص تاثیر دارد.

به بیان دیگر، فرآیند تفکر یک فرد نشانگر رفتارها و اقدامات وی می باشد.

رهیافت درمانی رفتاری – شناختی، به صورت یک تکنیک متمایز و مشخص نمی باشد.

بلکه یک عبارت عمومی و کلی است که اشاره به گروهی از روش های درمانی اشاره دارد .

که در روش شناسی درمانی شباهت های یکسانی با یکدیگر دارند.

برای مثال، این گروه شامل روش درمانی رفتاری با انگیزش عقلایی.

روش درمان شناختی و روش درمان رفتاری دیالکتیکی (مناظره ای) می باشد.

رهیافت درمانی رفتاری – شناختی1
روش درمان شناختی

    نحوه کار روش درمانی رفتاری – شناختی
    تکنیک های CBT
    شرایط و مشکلات سلامت روانی که با CBT مرتفع شده است
    تاریخچه رهیافت درمانی رفتاری – شناختی
    نگرانی ها و محدودیت های مربوط به رهیافت درمانی رفتاری – شناختی
    منابع

نحوه کار روش درمانی رفتاری – شناختی

روش درمای رفتاری – شناختی بر مبنای این عقیده شکل گرفته است .

که دیدگاه یک فرد نسبت به اتفاقات – به جای خود اتفاقات – تعیین کننده.

نحوه احساس و واکنش وی نسبت به آن اتفاق می باشد.

برای مثال، اگر یک فرد دارای اضطراب شدید باور داشته باشد.

که “امروز همه چیز بد خواهد بود”، این تفکرات منفی باعث می شود.

که وی فقط بر مشاهده کردن موارد منفی تمرکز کند .

و همچنین وی از اقدامات و تفکراتی که می تواند .

سیستم باور منفی را رد و بی تاثیر کند، کاملا روی بگرداند و از آنها استفاده نکند.

بعد از آن، وقتی که در آن روز هیچ چیز درست به نظر نمی رسد.

ممکن است که حس اضطراب در فرد حتی بیشتر از قبل شود.

و سیستم باور منفی می تواند تقویت شود.

این امر باعث می شود که فرد با ریسک به دام افتادن در یک وضعیت بد.

یک چرخه متوالی از تفکرات منفی و اضطراب روبرو باشد.
درمانگران رفتاری – شناختی

درمانگران رفتاری – شناختی بر این باورن که ما با تعدیل تفکرات خودمان.

می توانیم به طور مستقیم و کارا بر عواطف و احساسات خودمان تاثیر بگذاریم.

به این پروسه تعدیل، بازسازی شناختی گفته می شود. آرون تی. بک[۱].

روان پزشکی که در جاهای مختلف از  ویبه عنوان پدر روش درمانی شناختی یاد می شود.

معتقد است که الگوی تفکر یک فرد می تواند در دوران کودکی وی شکل گیرد.

و بنابراین یک سری خطاهای شناختی خاص می تواند منجر به ایجاد افسردگی ژنتیکی .

و یا فرضیات عدم کارایی مناسب در وی شود.

+ نوشته شده توسط Yalda در ، بدون بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha 
 
نوشته‌های اخیر